Overdrukfilters

VKS Nederland B.V. kan u uitstekend adviseren over de diverse filtermogelijkheden en verzorgt montage en/of levering van diverse filterpakketten. Wij leveren vanuit voorraad voor vrijwel elk merk overdrukfiltersysteem en verontreinigingstoepassing.

P1, dit stoffilter biedt bescherming tegen grofstof en het beschermt de opvolgende filters van het filterpakket met een MAC-waarde van 10 mg/m³ of hoger. Deze stoffen worden in het algemeen aangeduid als stoffen uit stofklasse 2a en voldoen aan de EN779 norm.

P3, absoluut stoffilter met een rendement groter dan 99,99%. Dit type filter biedt bescherming tegen de inademing van giftig fijnstof met een MAC-waarde van 0,1 mg/m³ of minder. Bijvoorbeeld asbest, humaan-carcinogene stoffen, bacteriën, virussen, proteolytische enzymen en zware metalen. Deze filters zijn elk afzonderlijk door de fabrikant getest en voldoen aan de EN1822 norm.

Actief koolfilters A, X, B, E, K, Hg, ABEK of combinaties van deze types voldoen aan de EN14387 norm. Het actief koolfilter biedt bescherming tegen de inademing van dampen van giftige of onaangename stoffen. De standtijd van de filters is afhankelijk van temperatuur, relatieve vochtigheidsgraad en gasconcentratie. Let op met de keuze van actief koolfilter m.b.t. welke stoffen in de vervuilde omgeving gefilterd moeten worden.

P1 P2 P3
P1 filter P3 filter Actief koolfilter

 

A Voor filtering van dampen van oplosmiddelen, aromaten, xyleen, ethylbenzeen, benzeen, tolueen (BTEX), PAK’s met een kookpunt >65 ºC.
AX Voor filtering van dampen van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en aromaten met een kookpunt <65 ºC.
B Voor het filteren van gassen en halogenen, chloor, zwavelwaterstof en cyanide etcetera.
E Voor filtering van dampen en zure gassen zoals zwaveldioxide, zoutzuur, etcetera.
K Voor het filteren van ammoniakdampen van bijvoorbeeld afval en compostering.
Hg Voor filtering van kwikdampen en kwikverbindingen.
ABEK Voor het filteren van stoffen met de filteringseigenschappen van de koolsoorten A, B, E en K zoals hierboven beschreven.

Pictogrammen

Bij het wisselen van het filterpakket:
-Reinig de filterbak met een vochtige doek, de filters en de filterbak nóóit uitblazen!
-Gebruikte filters verwijderen als chemisch afval

Plaatsen van een nieuw filterpakket:
-Montagedatum op de nieuwe filters schrijven
-Filterlogboek invullen: serienummer en montagedatum
-Filters van grof aar fijnstof; daarna eventueel het actief koolfilter plaatsen (dit gezien vanuit de vuile lucht inlaat)

filters-VKS-Nederland
Door een zeer groot aanbod van kwaliteitsfilters op voorraad kunnen wij u zeer snel en tegen een scherpe prijs leveren. Laat door ons geheel vrijblijvend een prijsopgave voor de filters van uw filtersysteem maken. VKS Nederland B.V. is sterk in vrijwel elk merk!